Pozbądź się elektrośmieci w trakcie wakacji

Stara suszarka, zniszczony telefon, czy też popsuty toster – tych śmieci nie możemy wyrzucić do zwykłego kosza, więc ukrywamy je głęboko w szufladach i szafkach, na półkach w piwnicy lub garażu. Po tygodniu zapominamy, że je mieliśmy i tym samym stare sprzęty zalegają w naszych mieszkaniach. Co więc z nimi zrobić? Oddać do siedziby Klubu Sportowego Górnik Konin, który właśnie dołączył do społeczno - edukacyjnej akcji „Sprzęt za sprzęt” zainicjowanej na mocy współpracy Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej oraz Fundacji Zaraz Wracam. Zebrane elektrośmieci zostaną przekazane do zakładu przetwarzania odpadów, a następnie Wielkopolski ZPN ufunduje zawodnikom Biało – Niebieskich nowy sprzęt sportowy.

Gdzie i kiedy dostarczać elektrośmieci?

KS Górnik Konin, ul. Dmowskiego 4, 62-500 Konin

Poniedziałek – Piątek, g. 7.30 – 15.30.

Akcja trwa do 31 sierpnia 2019r.

Dlaczego to takie ważne?

Elektrośmieci wyrzucone do śmietnika lub porzucone na łonie przyrody, bezpośrednio zanieczyszczają środowisko stwarzając tym samym zagrożenie dla zdrowia ludzi. Szkodliwe substancje (np. freon w lodówkach, rtęć w świetlówkach i kineskopach), mogą wydostać się na zewnątrz ze źle zagospodarowanych lub zdemontowanych zużytych urządzeń, następnie przenikają z deszczem do gleby i wód gruntowych. W konsekwencji, niewłaściwe pozbywanie się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może być w przyszłości przyczyną poważnych problemów zdrowotnych u ludzi i zwierząt.

Czym są elektrośmieci?

Elektrośmieci, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w skrócie ZSEE) to wszystkie popsute, od dawna nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Klasyfikowane są one jako odpady niebezpieczne, ponieważ zawierają trujące substancje, które w specjalnych warunkach należy odzyskać i zneutralizować.

Jakie są cele akcji?

  • Propagowanie właściwych nawyków postępowania ze zużytym sprzętem;
  • Uświadamianie zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z niewłaściwego postępowania z „elektro-odpadami”;
  • Ochrona środowiska poprzez właściwe zagospodarowanie odpadów;
  • Wsparcie dla klubów sportowych;
  • Integracja społeczności lokalnych – działanie na rzecz wspólnego celu.